📢📢📢Thông Báo Open Mu-New.net
♻️Alpha Test: 13:00 31/08/2020
♻️Open Beta: 13:00 2/09/2020
♦️♦️♦️Máy Chủ Mới: New♦️♦️♦️

♦️♦️Máy Chủ Đậm Chất Cày Quốc Và Free cho Ae♦️♦️
🖥Thông Tin Máy Chủ: New Hot🖥
✔️Exp: 666x Drop : 10x ExpMaster : 100x
✔️Atnihack: UGK 
✔️Max Master: 800 point
✔️Open Tặng 10k point khi tạo nhân vật
✔️Reset 1 lần 400 point giới hạn reset theo tốp 1
✔️Hệ Thống Bot Thu Mua lại đồ exe tỷ lệ 50% nhận 500wc
✔️Hỗ Trợ Tan Thủ : code game /tanthu 1 gấu
✔️Bar Lorencia Bán Wing 2 Hỗ trợ ae
✔️Sk Thỏ Ngọc  : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
✔️Sk Mùa Hè    : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
✔️Blood VIP : kill 500 Quái Nhận Ngọc và Ngọc Custom Bất Kỳ
✔️Devil VIP : kill 500 Quái Nhận Ngọc và Ngọc Custom Bất kỳ
✔️Sk Siêu Boss Đai Chiến Lorencia: 6h 1 lần xuất hiện boss medusa vàn kundun và các loại boss 
✔️SK Boss Hoàng Kim 2h 1 lần: Giết 1 boss vàng bất kỳ tại lorencia nhận 200 wc 1 boss 
✔️SK Kundun : 2h 1 lần Tại Máp Kalima7 Giết  kundun nhận 5k GC
✔️SK Medusa: 2h10p 1 lần Tại máp Swap Giết  medusa nhận 5kgc
✔️SK Nhện : 8h 1 lần tại máp Rakion2 Giết nhện nhận 10k gc
✔️Đua Top Alpha Test : 13h ngày 31/09/2020 - 24h00 ngày 1/09/2020
Top 1 : 100k Wcoin 
Top 2 : 80k Wcoin
Top 3: 50k Wcoin
🕹SK Đua Top Open: 13h 2/09/2020 đến 24h 2/09/2020
Top 1 : 100k Wcoin+30b+30s+30c
Top 2: 80k Wcoin+20b+20s+20c
Top 3: 50k Wcoin+10b+10s+10c
👉👉👉👉👉Trang Chủ: http://mu-new.net/
👉👉👉👉👉Fanpage: https://www.facebook.com/mu-newnet-110841997272020/
👉👉👉👉👉Link Tải Game: https://drive.google.com/file/d/1ZmY8q1xlqNQK2T6-vSKaFCFYeewqMc_f/view?usp=sharing