Tính năng trò truyện trong Mu Online
Tính năng của trò chuyện là giao tiếp giữa những người chơi trực tuyến. Tùy chọn có thể là một tin nhắn riêng tư hoặc công khai cho lựa chọn của những người muốn nói chuyện.

Lưu ý: Để giao tiếp, bạn phải ở cấp độ 6 trở đi.

Tin nhắn riêng

Đối với trò chuyện, không chỉ người ở gần có thể đọc được mà cả người ở Bản đồ khác cũng có thể trao đổi cuộc trò chuyện. Nội dung tin nhắn chỉ hiện thị cho hai người và người khác không thể đọc được


  1. Bar Window Control Thay đổi kích thước cửa sổ Chat
  2. Chat window Nơi hiển thị nội dung tin nhắn 
  3. Change Chat Button Thay đổi chế độ Chat (Riêng tư, đội nhóm,...)
  4. Private Message Window Điền tên nhân vật bạn muốn bắt đầu tin nhắn riêng tư
  5. Chat Text Entry Khung để điền nội dung chat

Danh sách các nút Chat


Điều chỉnh độ trong suốt


Bấm vào biểu tượng để điều chỉnh độ trong suốt của khung Chat. Có 4 cấp độ để bạn lựa chọn.

Danh sách bạn bè

Lợi ích của danh sách bạn bè là:


  • Có một danh sách bạn bè
  • Biết được họ đang trực tuyến hay không
  • Xem họ đang ở máy chủ nào
  • Gửi thư trực tiếp đến họ


Để bắt đầu trò chuyện với bạn trong danh sách, chỉ cần thực hiện Nhấp chuột trái 2 lần vào ID của nhân vật đó.

Gửi thư

Tùy chọn này rất hữu ích nếu bạn không thể tìm thấy liên hệ của mình trực tuyến, vì vậy hãy để lại email để khi bạn trực tuyến, bạn có thể đọc nó

Gửi thư
Mở Hộp thư - Chọn Viết nơi bạn sẽ thấy tùy chọn này, nơi bạn sẽ phải nhập ID của ký tự mà bạn muốn gửi Thư cũng như chủ đề của thư cũng như nội dung của thư và sau khi kết thúc nhấn nút Gửi.


Để đọc Thư đã nhận, Nhấp chuột trái 2 lần vào thư để đọc
Mở hộp thư bạn có thể tùy chọn Gửi lại, xóa thư đã nhận.