- Khi hệ thống có thông báo: "Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu" tức
là sự kiện đang diễn ra.
- Địa điểm: Devias 4 (71,120)
- Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm hoàn hảo (Excellent Item)...

Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư

Hình ảnh Binh Đoàn Pháp Sư