- Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày

- Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Binh đoàn Santa xuất hiện" trong game.

- Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Người Tuyết.

- Địa điểm xuất hiện:


  • Devias 2 tọa độ (69,25)
  • Devias 3 tọa độ (228,185)
  • Devias 4 tọa độ (90,162)
  • Raklion tọa độ (178, 185)

Thời gian (01:15, 13:15)  
- Phần thưởng: Vé Santa, item các loại khi đánh quái.


Vé SantaSở hữu vé Santa để có thể bước chân vào làng Santa.