Shadow Phantom Soldiers sẽ giúp bạn trên con đường trở thành một chiến binh vĩ đại. Những người lính này sẽ cung cấp một loạt các nhiệm vụ khác nhau cũng như họ luôn cần sự giúp đỡ để bảo vệ lục địa vĩ đại của MU.

Từ season 5, nhiệm vụ tiên nữ sẽ được thêm vào cho những nhân vật cấp độ thấp. Hoàn thành nhiệm vụ bằng cách tiêu diệt một số mob cần thiết để nhận phần thưởng, giành thêm kinh nghiệm tùy thuộc vào cấp độ nhân vật của bạn. Bạn sẽ nhận một buff từ NPC lên tới cấp 220 và Buff này sẽ kéo dài 60 phút cho đến khi bạn rời game hoặc chết.

Buff Tính năng
Tấn công Tăng sức tấn công bằng (45 + ([Cấp nhân vật] / 3))
LƯU Ý: Cứ mỗi 3 Cấp tăng thêm 1 điểm sát thương tối thiểu / tối đa
Phòng thủ Tăng phòng thủ thêm (50 + ([Cấp nhân vật] / 5))
LƯU Ý: Cứ mỗi 5 Cấp tăng thêm 1 điểm Phòng thủ

Vị trí của NPC như sau:


  • Lorencia (133-165 ), (171-129), (133-90), (97-129)
  • Noria (168-118) , (167-85), (202-129)
  • Devias (173-44), (220-76)
  • Cleveland (74-220), (44-191)
Để bắt đầu nhiệm vụ, bạn chỉ cần nói chuyện với NPC 
Sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần nói chuyện với NPC Elf Soldier một lần nữa để nhận phần thưởng của bạn
Nhiệm vụ có thể được lặp lại miễn là bạn ở trong phạm vi yêu cầu cấp độ nhiệm vụ