1/ Đá tạo hóa và công dụng :


  • Thả Đá tạo hoá vào Item sẽ thêm một dòng mầu vàng, tuỳ theo Item đó là gì mà dòng mầu vàng sẽ có tính năng khác nhau.
  • Đá tạo hoá còn dùng để kết hợp với các nguyên liệu khác như Chao, Đá Hộ mệnh (rớt trong Kalima 7)... để tạo thành nguyên liệu khi thả vào Item exc thêm một dòng mầu Tím (đây là dòng mạnh nhất).
  • Ngoài ra còn dùng để ép huy hiệu socket

2/ Tháp tinh luyện :

Xem chi tiết tại đây : 

Kanturu Event - Sự kiện Tháp Tinh Luyện trong MU Online - Hội Mê Game


3/ Chuẩn bị :

Đá nguyên thủy : Có được khi đánh quái. Nhiều nhất ở Kanturu 1 - 3 và các map khác.

4/ Cách ép Đá tạo hóa 

Đến Kanturu 3 tọa độ (141/108) chọn Bước vào

Đi thẳng đến gặp Elpis (78/174) chọn Tinh luyện đá nguyên thủy

Cho Đá nguyên thủy vào và chọn OK

Kết quả nếu thành công (Tỉ lệ 80%) sẽ nhận được Đá Tạo Hóa


5/ Cách sử dụng đá tạo hóa gia cường item

Chuẩn bị 01 món đồ :


Thả Đá tạo hoá vào (giống như đập ngọc) và kết quả :


Ghi chú :
  • Có xác suất thành công hoặc thất bại.
  • Thành công thì thêm một dòng màu vàng.
  • Thất bại thì không có dòng nào được thêm và các tính năng cũ của đồ không bị ảnh hưởng.
  • Một món đồ chỉ thêm được 01 dòng.
  • Các công dụng khác của Đá tạo hóa sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

6/ Gỡ dòng gia cường đã ép :

- Trong trường hợp dòng đã ép không như ý, các bạn đến Aida 1 (86/12) gặp Jerridon :


Cho đồ muốn gỡ dòng ép từ Đá tạo hóa và OK :


Kết quả sau khi ép lại :


Lưu ý : Ở Aida 1 có 2 thằng, bạn phải vào chính xác nếu không sẽ bị mất đồ7/ Các tính năng có được khi đập đá gia cường :